Curriculum Vitae

Stacks Image 335
Stacks Image 339


Het hoeft niet te verbazen dat Didier Poskin, die uit een muzikantenfamilie afkomstig is, al op zeer jonge leeftijd muzikaal actief was. Door zijn aangeboren talent en volgehouden inzet wist hij algauw zijn potentieel te realiseren. Op zijn dertiende trad hij reeds op als solist. Na zijn studies aan het "Conservatoire Royal de Bruxelles" werd hij niet toevallig toegelaten tot de Muziekkapel Koningin Elisabeth, het instituut dat alleen bestemd is voor de beste afgestudeerden van Belgische en buitenlandse conservatoria. Hij genoot er gedurende drie jaar het onderricht, de begeleiding en de vriendschap van Edmond Baert, die hem als één van zijn beste leerlingen beschouwde.


Daarna ging Didier Poskin zich vervolmaken en zijn blik verruimen bij grootmeesters zoals Walter Grimmer in Zurich, Maurice Gendron in Parijs en het Amadeus kwartet aan de "Musikhochschule" in Keulen. Tussendoor volgde hij ook diverse masterclasses, in het bijzonder bij Pierre Fournier, Reine Flachot, Daniel Chafran, Frans Helmerson en Wolfgang Boettcher.


Reeds in het begin van zijn professionele loopbaan werd hij door het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen gevraagd als cellosolo. Later richtte hij zich meer op kamermuziek en werd lid van het Verdi kwartet in Keulen. Samen met dat gezelschap doorkruiste hij gedurende zes jaar de wereld en nam hij tal van bekende composities op, waaronder alle kwartetten van Schubert.


Tegenwoordig verdeelt hij zijn tijd tussen zijn onderwijsactiviteiten en zijn concerten als solist of in kamermuziekgezelschappen. Met zijn gulle karakter geeft hij zijn ervaring en enthousiasme graag door aan jonge studenten van het "Conservatoire Royal de Bruxelles", waar hij een celloklas leidt.
Stacks Image 343